Thời Sự Chó và Mèo - Bản tin số 2

Tạo ngày 19 Jul, 2013
Hay | Nhạc Hot | Nhạc VuiThời Sự Chó and Mèo (Số 2) : Bản Tin Arsenal, Xăng Tăng, McDonald's, Giao Thông được chính thức phát sóng tại kênh N+ Live với đường link làMore infomation : • Producer: Việt Cupid• Director : Thành Thôi• Scrip Writer : BinNguyen Ballan• Cameraman : Trí Râu• Editor : Luân Lầy Lội• Coordinator : Ken•

Hay | Nhạc Hot | Nhạc Vui

Thời Sự Chó and Mèo (Số 2) : Bản Tin Arsenal, Xăng Tăng, McDonald's, Giao Thông được chính thức phát sóng tại kênh N+ Live với đường link là

More infomation :
• Producer: Việt Cupid
• Director : Thành Thôi
• Scrip Writer : BinNguyen Ballan
• Cameraman : Trí Râu
• Editor : Luân Lầy Lội
• Coordinator : Ken
• VJ : BinNguyen Ballan

Thể loại: HÀI & MIXED
Đăng bởi: kEn NOV27 (534 videos)
---------------chi tiết--------------
Bình luận- Nhấn like ủng hộ chúng tôi với!
Video cùng thể loại