Hoàng Nhật Minh vs Thanh Trúc - Dư Âm - Giọng Hát Việt 2013 Tập 9 - Vòng Đối Đầu 4 Full

Tạo ngày 29 Jul, 2013
[Full] Giong Hat Viet 2013 Tap 9 Full - Vong Doi Dau Tap 4 - The Voice Vietnam - Minh Tri Va Ngoc Dung - Biet Rang - Ngay 28/07/2013[Full] Giọng Hát Việt 2013 Tập 9 Full - Vòng Đối Đầu Tập 4 - The Voice Vietnam - Minh Trí vs Ngọc Dung - Biết Rằng - Ngày 28/07/2013[Full] Giong Hat Viet 2013 Tap 9 Full - Vong Doi Dau Tap 4 - The Voice Vietnam - Ngay 28/07/2013[Full] Giọng Hát Việt 2013 Tập 9 Full - Vòng Đối Đầu

[Full] Giong Hat Viet 2013 Tap 9 Full - Vong Doi Dau Tap 4 - The Voice Vietnam - Minh Tri Va Ngoc Dung - Biet Rang - Ngay 28/07/2013
[Full] Giọng Hát Việt 2013 Tập 9 Full - Vòng Đối Đầu Tập 4 - The Voice Vietnam - Minh Trí vs Ngọc Dung - Biết Rằng - Ngày 28/07/2013
[Full] Giong Hat Viet 2013 Tap 9 Full - Vong Doi Dau Tap 4 - The Voice Vietnam - Ngay 28/07/2013
[Full] Giọng Hát Việt 2013 Tập 9 Full - Vòng Đối Đầu Tập 4 - The Voice Vietnam - Ngày 28/07/2013
[Full] Giong Hat Viet 2013 Tap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Full
[Full] Giọng Hát Việt 2013 Tap 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Full
[Full] Giong Hat Viet 2013 Ngày 28/07/2013, 28/07/2013 Full HD
[Full] The Voice Vietnam 2012 Ngay 28/07/2013, 28/07/2013 Full
[Full] Vòng Đối Đầu Ngay 28/07/2013, 28/07/2013, 28/07/2013
[Full] Vòng Đối Đầu Tap 15/16/17/18/19/20 Ngày 18/08/2013 Full
[Full] Vòng Đo Ván 2013 Tap 1 - Liveshow 9 - 25/08/2013 Full
[Full] Vòng Liveshow Tập 9 - Vòng Liveshow Tập 10 Trailer Full
[Full] Giọng Hát Việt 2013 Tập 9 - Vòng Liveshow 11 Trailer Full HD
[Full] Giọng Hát Việt 2013 Tập 9 - Vòng Liveshow 12 - 22/09/2013
[Full] The Voice Viet Nam 2013 Tập 9 09/12 Giọng Hát Việt 2013
[Full] The Voice VietNam 2013 Tap 9 29/09/2013 Giọng Hát Việt
[Full] The Voice VietNam 2013 Tập 9 13/10/2013 - Giong Hat Viet
[Full] The Voice VietNam 2013 Tap 9 20/10/2013 - Giong Hat Viet
[Full] Giọng Hát Việt Tập 17 - Liveshow 5 - The Voice Việt Nam
[Full] Giọng Hát Việt Tập 18 - Liveshow 6 - The Voice Việt Nam
[Full] Giọng Hát Việt Tập 19 - Liveshow 7 - The Voice Việt Nam

[Full] Giong Hat Viet 2013 Tap 9 Full - Vong Doi Dau Tap 4 - The Voice Vietnam - Minh Tri Va Ngoc Dung - Biet Rang - Ngay 28/07/2013
[Full] Giọng Hát Việt 2013 Tập 9 Full - Vòng Đối Đầu Tập 4 - The Voice Vietnam - Minh Trí vs Ngọc Dung - Biết Rằng - Ngày 28/07/2013

[Full] Giong Hat Viet 2013 Tap 9 Full - Vong Doi Dau Tap 4 - The Voice Vietnam - Huyen My Va Binh Quyen - Put The Records On - Ngay 28/07/2013
[Full] Giọng Hát Việt 2013 Tập 9 Full - Vòng Đối Đầu Tập 4 - The Voice Vietnam - Huyền My vs Bình Quyên - Put The Records On - Ngày 28/07/2013

Thể loại: GIỌNG HÁT VIỆT 2013
Đăng bởi: TV Shows .VN (1043 videos)
---------------chi tiết--------------
Bình luận- Nhấn like ủng hộ chúng tôi với!
Video cùng thể loại